Адрес:
Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
График работы:
Ежедневно с пн-сб 
с 9:00 до 17:00

ЕРЕЖЕ «Жеңіс күні» онлайн-байқау өткізу туралы

ЕРЕЖЕ

«Жеңіс күні» онлайн-байқау өткізу туралы

 

1. Жалпы ережелер

1.1. "Бұл жеңіс күні" онлайн – байқау (бұдан әрі - байқау) Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 75-жылдығын мерекелеу аясында Ақтау қаласындағы Медицина колледжі ұйымдастырып, өткізеді.

1.2. Осы Ереже байқауды ұйымдастыру, өткізу және оның қорытындыларын шығару тәртібін айқындайды.

 

2. Байқаудың мақсаттары

2.1. Аталған байқаудың мақсаты жастардың азаматтық белсенділігін арттыру және Қазақстан мен туған өлкенің тарихына баулу, өскелең ұрпақ арасында патриотизм деңгейін арттыру, өз отбасының өткенін зерделеуге қызығушылығын және еліміздің болашағы үшін ата-бабаларымыздың ерлігінің маңызын қалыптастыру, сондай-ақ білім алушыларды қашықтықтан режимі байқауына қатысуды қамтамасыз ететін әлеуметтік белсенділік пен сандық құзыреттілікті дамыту болып табылады.

 

3. Байқауға қатысушылар

3.1. Байқауға Ақтау қаласы мен Маңғыстау облысының жалпы білім беретін орта мектептерінің 9 және 11 сынып оқушылары шақырылады.

 

4. Байқау номинациялары және безендіру талаптары

4.1. «Соғыс жылдарындағы әндер» байқауға қатысушылар әскери-патриоттық мазмұнның (соғыс жылдарындағы әндер) туындысын жанды аккомпанементпен өз орындауында орындауы, бейнеролик, презентация дайындауы қажет. Фонограммамен орындауға жол берілмейді.

4.2. «Майданнан хат» байқауға қатысушыларға майданнан, Отан қорғаушы – сарбаз атынан хат жазу, өз сезімдері туралы жазу ұсынылады. Фашизмді жеңген қорғаушыларымыздың арқасында біздің қолымызда бар игіліктер мен мүмкіндіктер қалай сезіледі. Мәтін көлемі-  2500 белгіден артық болмауы керек.

4.3. «Ашық хат- Жеңіс» - бұл отбасылық байқау. Байқауға қатысушылар Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 75 жылдығына арналған ашық хат жасауы тиіс.

- Компьютерлік графика – аппликация, сурет.

4.4. «Мен суретімді ұқыпты сақтаймын» байқауға қатысушыларға отбасылық мұрағаттан соғыс қимылдарына қатысушының, еңбек майданының немесе белгісіз солдаттың суретін алу ұсынылады. Бұл фотосуретті шеңберге қою, суретке түсіру және ұсынылған адамдар туралы баяндама дайындау.

 

5. Байқауға қатысушыларды бағалау жүйесі

5.1. Қатысушылардың өнерін бағалау қазылар алқасының барлық мүшелерінің арнайы нысанды толтыруы және белгіленген критерийлердің әрқайсысы бойынша 5 балдық шкала бойынша баға қою жолымен жүргізіледі. Қорытынды баға қатысушыға қазылар алқасының барлық мүшелері қойған баллдарды қосу арқылы анықталады.

6. Авторлық құқықты сақтау

6.1. Шығармашылық жұмыстар байқау аяқталған соң, өз қалауы бойынша қатысушыларға қайтарылады.

6.2. Байқауды ұйымдастырушылар байқау жұмыстарын жариялау, жинақтар, фотоальбомдар мен бейнефильмдер жасау үшін, сондай-ақ PR және басқа да мақсаттарда пайдалануға құқылы.

 

7. Байқауды өткізу мерзімі

7.1. Байқауды  2020 жылдың 30 сәуірі мен 10 мамыры аралығында өтеді

7.2. Барлық орындалған жұмыстарды Конкурсқа қатысушылар электрондық поштаға жібереді mptk13_2@mail.ru 2020 жылғы 10 мамырға дейінгі мерзімде

7.3. Байқау қорытындысы бойынша жұмыстар колледж сайтында «75 Жеңіс» қосымша бетінде «Жеңіс Күні» бөлімі мен Instagram-да орналастырылады. Анықтама телефоны: 8 (707) 238 15 48

8. Байқау қорытындысын шығару

8.1. Бірінші орын алған байқауға қатысушы Ақтау қаласындағы медицина колледжінде бірінші оқу жылында тегін білім алуға мүмкіндік беретін директорлық білім грантын алады

8.2. Екінші орын алған байқауға қатысушы Ақтау қаласындағы медицина колледжіндеде оқуға мүмкіндік алады – бірінші оқу жылында 50% жеңілдікпен

8.3. Үшінші орын алған байқауға қатысушы Ақтау қаласындағы медицина колледжінде оқуға мүмкіндік алады – бірінші оқу жылында  35% жеңілдікпен

 

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=18af63a5d23f1277259fbfbf4b19c765-l&ref=rim&n=13&w=1200&h=626

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении онлайн - конкурса «Этот день Победы»

 

1. Общие положения

1.1. Онлайн – конкурс «Этот день Победы» (далее конкурс) организуется и проводится Медицинским колледжем в городе Актау, в рамках празднования 75- летия Победы в Великой Отечественной войне.

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения участия и подведения итогов конкурса.

 

2. Цели конкурса

2.1. Целью данного конкурса является повышения гражданской активности молодежи и приобщения к истории Казахстана и родного края, повышения уровня патриотизма среди подрастающего поколения,    формирования интереса к изучению прошлого своей семьи и значения- подвигов предков для будущего нашей страны, а так же развитие у обучающихся социальной активности и цифровых компетенций, обеспечивающих участие в конкурсе в дистанционном режиме.

 

3. Участники Конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются ученики 9 и 11 классов средних общеобразовательных школ г. Актау и Мангистауской области.

 

4. Номинации конкурса и требования к оформлению

4.1. «Песни военных лет», участникам конкурса необходимо исполнить произведение военно-патриотического содержания (песни военных лет) в собственном исполнении с живым аккомпанементом, подготовить видеоролик, презентацию. Не допускается исполнение под фонограмму.

4.2 «Письмо с фронта», участникам конкурса предлагается написать письмо с фронта, от имени солдата – защитника Родины,расписать о своих чувствах. На сколько ощущаются те блага и возможности, которые мы имеем благодаря нашим защитникам, завоевавшим Победу над Фашизмом. Объем текста – не более 2500 знаков с пробелами.

4.3. «Открытка – Победы» - это семейный конкурс. Участники конкурса, должны сделать открытку посвященную к 75- летию Победы в Великой Отечественной войне. Собственными руками в формате: - компьютерная графика – аппликация, рисунок.

4.4. «Я фото бережно храню», участникам конкурса предлагается из семейного архива взять фото участника военных действий, трудового фронта или неизвестного солдата. Данную фотографию вставить в рамку, сфотографировать  и подготовить доклад о представленных людях. 

 

5. Система оценки участников Конкурса

5.1. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5-ти балльной шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми членами жюри.

6. Соблюдение авторских прав

6.1. Творческие работы, по окончании конкурса, по желанию, будут возвращены участникам.

6.2. Организаторы конкурса имеют право использовать фото конкурсных работ для освещения конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а также в PR и других целях.

https://fsd.kopilkaurokov.ru/uploads/user_file_564f32463641b/sogystankaitkansoldattar_2.jpeg

 

 

 

 

7. Сроки проведения Конкурса

7.1. Конкурс проводится с 30 апреля по 10 мая 2020 года

7.2. Все выполненные работы участники конкурса направляют на адрес электронной почты mptk13_2@mail.ru в срок до 10 мая 2020 года

7.3. По итогам конкурса работы будут размещены на сайте колледжа во вкладке «75 Победа» раздел «Этот день Победы» и в Instagram. Телефон для справок:    8 (707) 238 15 48

8. Подведение итогов Конкурса

8.1. Участник конкурса, занявший первое место получает директорский образовательный грант, позволяющий получить бесплатное обучение первого года обучения  в Медицинском колледже городе Актау

8.2. Участник конкурса, занявший второе место получает возможность обучаться в Медицинском колледже городе Актау со скидкой – 50% первого года обучения

8.3. Участник конкурса, занявший третье место получает возможность обучаться в Медицинском колледже городе Актау со скидкой – 35% первого года обучения

 

 

 

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=18af63a5d23f1277259fbfbf4b19c765-l&ref=rim&n=13&w=1200&h=626

Курсы
Эстетическая косметология – визажист
Эстетическая косметология – визажист

Срок обучения 1,5 месяца.

36000 т.
«Массажист»
«Массажист»

Срок обучения 1 месяц

36000 тенге
Парикмахер - стилист
Парикмахер - стилист

Срок обучения 1,5 месяца

36000 тенге
«Маникюрша»
«Маникюрша»
36000 тенге
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена

Срок обучения 1 месяц

 

36000 тенге
Секретарь-реферант
Секретарь-реферант

Срок обучения 1 месяц

 

36000 тенге
Повар-кондитер
Повар-кондитер

Срок обучения 2 месяца

 

36000 тенге
Бухгалтер 1С
Бухгалтер 1С

Срок обучения 2 месяца

 

36000 тенге
Оператор ЭВМ
Оператор ЭВМ

Срок обучения 1 месяц

 

36 000 тенге
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)

Срок обучения 1 месяц

36000 тенге

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.

`$site.phones[0].num_title`
Наш адрес:
Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
Показать на карте