Адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
График работы:
Ежедневно с пн-пт 
с 9:00 до 18:00

ПРИКАЗ

АҚТАУ ҚАЛАСЫНДАҒЫ МЕДИЦИНА КОЛЛЕДЖІ

 

БҰЙРЫҚ

 

«10» сәуір 2020 ж.                                 № 55

 

Ақтау қаласы

 

2020 жылдың 15 сәуіріне дейін

жасалған келісім шартқа сәйкес

 4-ші жарна үшін оқу ақысы төлем

кестесінің өзгеруі туралы

 

    «Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы»  Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы № 285 Жарлығына, «Білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдарда пандемия кезеңінде COVID-19 коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі шараларды күшейту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 14 наурыздағы №108 бұйрығына, «Ақтау қаласындағы медицина колледжі» мекемесінің Жарғысына, құрылтайшылардың жалпы жиналысының 2020 жылғы 10 сәуірдегі шешімінің хаттамасына сәйкес,  БҰЙЫРАМЫН:

1. Елде төтенше жағдай режимі енгізілуіне және коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеуге байланысты, оқу келісім шартына сәйкес 2020 жылғы 15 сәуірге дейінгі мерзімде төленетін 4 жарна үшін оқу ақысының төлем кестесіне өзгерістер енгізілсін, төлем мерзімі 2020 жылғы 10 мамырға дейін белгіленсін.

2. Елдегі төтенше жағдай кезеңінде төлемнің мерзімін өткізіп алғаны үшін өсімақыны төлеуді 2020 жылғы 10 мамырға дейін белгілей отырып, тоқтатылсын. 2020 жылғы 10 мамырдан кейін төлем мерзімін өткізіп алғаны үшін өсімақы төлеу бұрын жасалған шартқа сәйкес есептелсін.

3. Қазақстан Халық банкінің мобильдік қосымшасы арқылы оқу ақысын төлеу үшін онлайн төлем енгізілсін.

4. Колледж әкімшілігіне білім беру процесінің барлық қатысушыларымен түсіндіру жұмыстары жүргізілсін:

- әркімнің өз денсаулығын сақтау үшін жауапкершілігі туралы, сақтық шаралары туралы;

-білім алушылармен жеке және (немесе) топтық жұмысты, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып ұйымдастыру туралы; оқу процесін ұйымдастыру мәселелері және өзге де мәселелер бойынша жоғары тұрған білім беру басқару органымен, басқа да мемлекеттік органдармен күн сайын байланыс жасалсын.

5. Директордың орынбасары Ю. В. Хоменкоға 2020 жылғы 10 сәуірдегі «Ақтау қаласындағы медицина колледжі» мекемесі құрылтайшыларының жалпы жиналысы шешімінің хаттамасы колледж сайтына орналастырылсын.

6. Бас есепші Н.В.Трегубоваға, 2020 жылдың сәуір айында төленген оқу төлемақысы туралы талдау жүргізілсін және маған ақпарат берілсін.

7. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.

Негіздеме: «Ақтау қаласындағы медицина колледжі» мекемесі

                                                                     құрылтайшыларының жалпы жиналысының

                                                                      2020 жылғы 10 сәуірдегі шешімінің хаттамасы

 

 

«Ақтау қаласындағы медицина колледжі»

мекемісінің бас директоры                      фф               М. З.Ханчевская

 

 


 

 

 

 Учреждение «Медицинский колледж в городе Актау»

 

ПРИКАЗ

«10» апреля 2020 г.                                          №55

 

 

Об изменении графика оплаты за обучение

 4-го взноса согласно договора сроком

 до 15 апреля  2020 года 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», Приказом  Министерства образования и науки Республики Казахстан  №108 от 14 марта 2020 года «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пандемии», Уставом  Учреждения  «Медицинский колледж в городе Актау», протоколом  решения общего собрания учредителей  от 10 апреля 2020 года, ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Внести изменения в   график оплаты за обучение   4-го взноса согласно договора сроком до 15 апреля 2020 года, в связи с введенным режимом чрезвычайного положения  в стране и недопущением распространения коронавирусной инфекции, установив  срок оплаты  до 10 мая 2020 года.

  2. Приостановить оплату пени за просрочку платежа в период чрезвычайного положения в стране, установив срок до 10 мая 2020 года.  После 10 мая 2020 года оплату пени  за просрочку  платежа начислять в соответствии с ранее заключенным договором.

         3. Ввести онлайн оплату за обучение   посредством мобильного приложения Народного банка Казахстана.

         4. Администрации  Колледжа проводить разъяснительную работу со всеми участниками образовательного процесса:

- об ответственности каждого за сохранение здоровья, о мерах предосторожности;

- об организации индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, в т.ч. с применением информационно-коммуникационных технологий;  осуществлять ежедневную связь с вышестоящим органом управления образования, другими госорганами по вопросам организации учебного процесса и иным вопросам.

5. Заместителю директора Хоменко Ю.В. разместить протокол решения общего собрания учредителей Учреждения «Медицинский колледж в городе Актау» от 10 апреля 2020 года  на сайте колледжа, для сведения участников образовательного процесса.

6. Трегубовой Н.В., главному бухгалтеру  провести анализ  поступления оплаты за обучение  за апрель месяц 2020 года и предоставить мне информацию.

7. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: Протокол решения общего собрания учредителей Учреждения «Медицинский колледж в городе Актау» от 10 апреля 2020 года 

 

 

Директор Учреждения

«Медицинский колледж в городе Актау» фф   Ханчевская М.З.

 

 

 

Курсы
Эстетическая косметология – визажист
Эстетическая косметология – визажист

Срок обучения 1,5 месяца.

60000 т.
«Массажист»
«Массажист»

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге
Парикмахер - стилист
Парикмахер - стилист

Срок обучения 1,5 месяца

60000 тенге
«Маникюрша»
«Маникюрша»
60000 тенге
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Нутрициология
Нутрициология

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Повар-кондитер
Повар-кондитер

Срок обучения 2 месяца

 

60000 тенге
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.

`$site.phones[0].num_title`
Наш адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
Показать на карте