Адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
График работы:
Ежедневно с пн-пт 
с 9:00 до 18:00

Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені синтездеу жөніндегі регламент / Положение об обобщении передового педагогического опыта

8-қосымша

Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені синтездеу жөніндегі регламент

I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

1.1. Осы Ереже озық педагогикалық тәжiрибелердi зерделеу мен қорытудың мәртебесiн, мақсаттары мен мiндеттерiн, оны қорыту тәртiбiн айқындайды.

1.2, Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе – бұл заманауи талаптарға жауап беретін, үздіксіз жетілдіруге мүмкіндік ашатын, мазмұны, логикасы, әдістері, әдістемелері жағынан бірегей тиімді тәжірибе – бұқаралық практикамен салыстырғанда жақсы нәтиже беретін педагогикалық қызметтің үлгісі.

1.3. Осы ереже оқытушылардың жұмыс тәжiрибесiн қорытындылау үшiн әдiстемелiк материалдарды әзiрлеу жөнiндегi басшылық болып табылады. Мынадай құжаттардың негізінде қолданылады: «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (01.01.2016 жылғы жағдай бойынша) Білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 қарашадағы N 583 бұйрығымен бекітілген; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 21 желтоқсандағы No 644 бұйрығымен бекітілген Әдістемелік (оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік) кеңес қызметінің стандартты ережесі және оны сайлау тәртібі; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 16 шілдедегі No 272 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңес қызметінің стандартты ережесі; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 желтоқсандағы No 83 және 13.04.2016 No 272 бұйрығымен бекітілген Педагог кадрларды аттестаттау қағидалары (2016 жылғы 27 желтоқсандағы No 83 бұйрыққа толықтырулар).

1.4. Озық педагогикалық тәжірибені қорытындылау мақсаты:

- Педагогтардың кәсiби бiлiктiлiгiн арттыру жүйесiн жетiлдiру, озық педагогикалық тәжiрибелердi анықтау, зерделеу, қорыту және тарату жолымен педагогикалық ғылым мен практиканы дамытуға ықпал ету.

1.5, Міндеттер:

- мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін арттыру;

- педагогикалық қауымдастықты ЭҮТШ туралы хабардар ету; 

- педагогтарды ғылыми-әдістемелік, эксперименттік және ғылыми-зерттеу қызметіне ынталандыру және уәждеу үшін жағдайлар жасау.

1.6. БПҰ-ны қорытудың негізгі рөлі колледждің циклдік әдіснамалық комиссияларына тиесілі.

1.7. БПҰ-ны қорыту колледждің циклдік әдіснамалық комиссиясының ұсынымы бойынша оқытушының бастамасы бойынша жүргізіледі

1.8. БПҰ-ны қорыту үшін педагогикалық қызметкердің өтініші (1-қосымша), педагог туралы мәліметтер (2-қосымша) негіз болып табылады.

II. ҮЗДІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕНІ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ СИНТЕЗДЕУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

2.1. Әлеуметтік даму үрдістерін, әлеуметтік тәртіпті сақтау.

2.2. Педагогикалық қызметтің жоғары тиімділігі мен тиімділігі.

2.3. Оқытудың, оқытудың және дамытудың тұрақты оң нәтижелеріне қол жеткізу үшін оқытушылар мен білім алушылардың күштері мен ресурстарын оңтайлы жұмсау.

2.4. Тұрақтылық

2.5. Жаңалық элементтерінің болуы.

2.6. Өзектілік және перспективалар.

2.7. Педагогика мен әдіснаманың қазіргі заманғы жетістіктеріне, ғылыми негізділігіне сәйкестігі.

III. АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕНІ ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ СИНТЕЗДЕУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ

- Ақпараттық-уәждемелік: мұғалімнің озық тәжірибені қорытуға деген жағымды уәждері мен қажеттіліктерін қалыптастыру;

- Дайындық: педагог жұмыс тәжірибесінде көрініс тапатын педагогикалық заңдылықтарды анықтау;

Князьдік:

1. БПҰ-ны зерделеу мақсатын анықтау;

2. Педагогикалық практиканың неғұрлым типтік нысандары мен әдістерін таңдау, олардың тұрақтылық дәрежесін белгілеу;

3. БПҰ-ны зерделеу құралдары мен әдістерін іріктеу;

4. Осы тәжірибенің өнімділігін түсіндіретін гипотезаны ұсыну;

5. Зерттеудің диагностикалық бірліктерін бөлу;

6. Жаңасын енгізу нәтижелерін салыстыру (бұрын және кейін);

7. БПҰ-ның ұқсас нысандарын қорыту және сенімді сандық және сапалық сипаттамаларды алу;

8. Білім беру процесінің барлық әсер ету буындарының нәтижесіне қосқан үлесін ескере отырып алынған нәтижелерді талдау;

9. Ұсынымдар әзірлеу және тәжірибені дамытудың одан арғы перспективаларын айқындау;

10. БПҰ-ны зерделеу бағдарламасын жасау (сауалнама, сауалнама);

 - Қорытынды: тәжірибені таныстыру. Алынған сабақтар бойынша нысаналы ұсынымдар.

IV. АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРЛЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕНІ ҚОРЫТУ НЫСАНЫ:

 4.1. Әдіснамалық кеңес отырысында ЭҮТШ тақырыбы бойынша мұғалімнің шығармашылық есебі.

4.2. БПҰ бойынша әдістемелік құрал шығару.

4.3. Өңірлік, республикалық, халықаралық ғылыми-практикалық семинарларда, конференцияларда, дөңгелек үстелдерде және т.б. жұмыс тәжірибесін таныстыру.;

4.4. Егжей-тегжейлі интроспекциясы немесе шеберлік сыныптары бар ашық сабақтардың бейнематериалдарын ұсыну;

V. БПҰ СИПАТТАМАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

5.1. Тәжірибенің өзектілігі мен келешегін негіздеу. Оның оқу процесін жетілдіру үшін маңызы

5.2. Тәжірибенің жетекші идеясын, тәжірибенің пайда болуы мен қалыптасу шарттарын қалыптастыру.

5.3. Тәжірибенің теориялық негізі. Бұл тәжірибе қандай ғылыми ережелерден алынғанын көрсету.

 5.4. Тәжірибе технологиясы. Нақты педагогикалық іс-әрекеттер жүйесі, оқыту мен оқытудың мазмұны, әдістері, әдістері

5.5. Өнімділікті талдау.

5.6. Еңбек сыйымдылығы.

5.7. Тәжірибені пайдалану бойынша нысаналы ұсынымдар.

VI. БПҰ-ны ЗЕРТТЕУДІ ЖӘНЕ СИНТЕЗДЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Білім беру ұйымдарында жұмыс тәжірибесін қорыту үшін материал дайындауды ұйымдастыруды МКК төрағалары мен ОӘК бойынша директордың орынбасары жүзеге асырады.:

 - БПҰ-ны зерттеу және синтездеу жөніндегі жұмысты ұйымдастыру;

 - БПҰ қорыту бойынша ұсыныстар енгізу;

 - БПҰ-ны қорытуда және жобалауда әдістемелік көмек көрсету,

- жалпылама тәжірибе материалдарын беру

Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе материалдары әдіснамалық кеңестің отырысында қаралады (4-қосымша), онда БПҰ-ның деректер банкіне енгізу туралы шешім қабылданады.

VII. ҚҰЖАТТАМА ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ

7.1. Колледж БПҰ деректер банкі

7.2. Әдiстемелiк кеңес мәжiлiстерiнiң хаттамалары

 

 1-қосымша

Председтелю ЦМК /Директору по УМР/_________________________

ФИО________________________________ председателя ЦМК /диретора по УМР/

От преподавателя_____________________________ Ф.И.О., предмет __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть на __________________________________ ЦМК (МС) мой педагогический опыт работы по проблеме (теме)___________ _____________________________________________________ Дата «___» ________ 202___г. Подпись____________________

 

2-қосымша.

Информация о педагоге

 1. ФИО 
 2. Дата рождения
 3. Должность (с указанием преподаваемой дисциплины)
 4.  Педагогический стаж
 5. Стаж работы в должности
 6. Образование (наименование учебного заведения и факультета, специальность, дата окончания
 7. Категория (год последней аттестации)
 8. Курсы повышения квалификации с момента прохождения последней аттестации (место прохождения, дата, объем часов, тематика)
 9. Личные достижения (награды, грамоты, дипломы)
 10. Достижения студентов

 

 

3-қосымша.

Сараптама парағы

1. Өзектілігі: БПҰ қандай проблемаларды шешуге бағытталған, оның маңыздылығы мен уақтылығы

2. Мазмұны: ЭҮТШ-ті іске асыру бойынша нақты педагогикалық іс-қимылдар жүйесі. Инновациялардың тиiмдiлiгiн диагностикалаудың нысандары мен әдiстерi.

3. Тиiмдiлiгi: оқыту, тәрбие беру, дамыту нәтижелерi.

 4. Оқу өнімі: әдістемелік құралдар, жұмыс кітаптары, силлабустар, бағдарламалар және т.б..

5. Пікірлердің немесе сауалнамалардың болуы: ішкі

6. Педагогикалық қауымдастыққа ЭҮТШ таныстыру: семинарлар, дөңгелек үстелдер, конференциялар және т.б. бағдарламалар.

7. Бақылаулар мен ұсынымдар.

8. Қорытындылар: колледж деңгейінде БПҰ-ны қорытындылау (қорытпау).


 

Приложение 8

Положение об обобщении передового  педагогического опыта

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи изучения и обобщения передового педагогического опыта, порядок его обобщения.

 1.2. Передовой педагогический опыт (ППО)– это эффективный опыт, отвечающий современным требованиям, открывающий возможности постоянного совершенствования, оригинальный по содержанию, логике, методам, приемам – образец педагогической деятельности, приносящий лучшие по сравнению с массовой практикой результаты.

1.3. Настоящее положение является руководством при подготовке методических материалов по обобщению опыта педагогических работников. Действует на основании следующих документов: Закон РК «Об образовании» (на 01.01.2016года) Государственная программа развития образования на 2011-2020 г.г. Правила организации и осуществления учебно-методической работы, утвержденные приказом министра образования и науки РК от 29 ноября 2007 года за №583; Типовые правила деятельности методического (учебно-методического, научно-методического) совета и порядок его избрания, утвержденные приказом и.о. министра образования и науки РК от 21 декабря 2007 года за №644; Типовые правила деятельности педагогического совета и порядок его избрания в организациях дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего, среднего общего и дополнительного образования, утвержденные приказом министра образования и науки РК от 16 июля 2008 года за № 272; Правила аттестации педагогических работников, утвержденные приказом министра образования и науки РК от 27.01.2016года за №83 и от 13.04.2016 года за №272 (дополнения к приказу №83 от 27.01.2016г.).

1.4. Цель обобщения передового педагогического опыта:

-Совершенствование системы повышения профессионального мастерства педагогов, способствующей развитию педагогической науки и практики посредством выявления, изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта.

 1.5. Задачи:

- повышение профессиональной компетентности педагогов;

- информирование педагогической общественности о ППО;

 - создание условий для мотивации и стимулирования педагогов к научно-методической, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности.

1.6. Главная роль обобщения ППО принадлежит цикловым методическим комиссиям колледжа

1.7. Обобщение ППО проводится по инициативе педагогического работника по рекомендации цикловой методической комиссии колледжа

1.8. Основанием для обобщения ППО является заявление педагогического работника (Приложение 1), информация о педагоге (Приложение 2).

II. КРИТЕРИИ ИЗУЧЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

2.1.Соответствие тенденциям общественного развития, социальному заказу.

2.2.Высокая результативность и эффективность педагогической деятельности.

2.3. Оптимальное расходование сил и средств педагогов и обучающихся для достижения устойчивых положительных результатов обучения, воспитания и развития.

2.4.Стабильность

2.5.Наличие элементов новизны.

2.6. Актуальность и перспективность.

2.7.Соответствие современным достижениям педагогики и методики, научная обоснованность.

III. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ И ОБОБЩЕНИЮ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

- Информационно-мотивационный: формирование положительных мотивов и потребностей преподавателя к обобщению передового опыта;

- Подготовительный: выявление педагогических закономерностей, которые воплощаются в опыт работы преподавателя;

Основной:

1. Определение цели изучения ППО;

2. Отбор наиболее типичных форм и методов педагогической практики, установление степени их закономерности;

3. Выбор средств и методов изучения ППО;

4. Выдвижение гипотезы, объясняющей продуктивность данного опыта;

5. Выделение диагностирующих единиц изучения;

6. Сопоставление результатов (до и после) внедрения нового;

7. Обобщение сходных форм ППО и выведение достоверных количественных и качественных характеристик;

8. Анализ полученных результатов, учёт вклада в полученный результат всех воздействовавших звеньев учебно-воспитательного процесса;

9. Разработка рекомендаций и определение дальнейших перспектив развития опыта;

10. Составление программы изучения ППО (с анкетами, опросниками);

 - Заключительный: презентация опыта. Адресные рекомендации по обобщенному опыту.

IV. ФОРМА ОБОБЩЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА:

 5. Творческий отчет педагога по теме ППО на заседании методического совета.

6. Выпуск методического пособия по ППО.

7.Представление опыта работы на областных, республиканских, международных научно-практических семинарах, конференциях, круглых столах и т.п.;

8. Представление видео-материала открытых занятий с подробным самоанализом либо мастер-классов;

V. СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ ППО

5.1. Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значения для совершенствования учебно-воспитательного процесса

5.2. Формирование ведущей идеи опыта, условия возникновения, становления опыта.

5.3. Теоретическая база опыта. Показать, из каких научных положений исходит данный опыт.

 5.4. Технология опыта. Система конкретных педагогических действий, содержание, методы, приёмы воспитания и обучения

5.5. Анализ результативности.

5.6. Трудоёмкость.

5.7. Адресные рекомендации по использованию опыта.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ ППО

Организацией подготовки материала для обобщения опыта в организациях образования занимаютсяпредседатеи ЦМК и зам. Директора по УМР:

 - организуют работу по изучению и обобщению ППО;

 - вносят предложения по обобщению ППО;

 - оказывают методическую помощь в обобщении и оформлении ППО,

- передают материалы обобщенного опыта

Материалы передового педагогического опыта рассматривается на заседании методического совета (Приложение 4), на котором принимается решение о включении ППО в банк данных ППО.

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1. Банк данных ППО колледжа

 7.2. Протоколы заседаний методического совета

 

 Приложение 1.

Председтелю ЦМК /Директору по УМР/_________________________

ФИО________________________________ председателя ЦМК /диретора по УМР/

От преподавателя_____________________________ Ф.И.О., предмет __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть на __________________________________ ЦМК (МС) мой педагогический опыт работы по проблеме (теме)___________ _____________________________________________________ Дата «___» ________ 202___г. Подпись____________________

 

Приложение 2.

Информация о педагоге

 1. ФИО 
 2. Дата рождения
 3. Должность (с указанием преподаваемой дисциплины)
 4.  Педагогический стаж
 5. Стаж работы в должности
 6. Образование (наименование учебного заведения и факультета, специальность, дата окончания
 7. Категория (год последней аттестации)
 8. Курсы повышения квалификации с момента прохождения последней аттестации (место прохождения, дата, объем часов, тематика)
 9. Личные достижения (награды, грамоты, дипломы)
 10. Достижения студентов

 

 

Приложение 3.

Экспертный лист

1. Актуальность: на решение каких проблем направлен ППО, его важность и своевременность

2. Содержание: система конкретных педагогических действий по реализации ППО. Формы и методы диагностики эффективности нововведения.

3. Результативность: результаты обучения, воспитания, развития.

 4. Образовательный продукт:  методическое пособие, рабочие тетради, силлабусы, программы и пр.

5. Наличие рецензий или анкетирования: внутренняя

6. Представление ППО педагогической общественности: программы семинаров, «круглых столов», конференций и др.

7. Замечания и рекомендации.8. Выводы: обобщить (не обобщить) ППО на уровне колледжа.

 

Курсы
Эстетическая косметология – визажист
Эстетическая косметология – визажист

Срок обучения 1,5 месяца.

60000 т.
«Массажист»
«Массажист»

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге
Парикмахер - стилист
Парикмахер - стилист

Срок обучения 1,5 месяца

60000 тенге
«Маникюрша»
«Маникюрша»
60000 тенге
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Нутрициология
Нутрициология

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Повар-кондитер
Повар-кондитер

Срок обучения 2 месяца

 

60000 тенге
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.

`$site.phones[0].num_title`
Наш адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
Показать на карте