Адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
График работы:
Ежедневно с пн-пт 
с 9:00 до 18:00

Ережеден үзінді көшірме Ақтау қаласының медициналық колледжі мекемесінің ішкі регламенті / Выписка из правил внутреннего распорядка Учреждения «Медицинский колледж в городе Актау»

ааа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ережеден үзінді көшірме

Ақтау қаласының медициналық колледжі мекемесінің ішкі регламенті

Осы Ереже Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес әзiрлендi. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Ақтау қаласындағы медициналық колледж» мекемесінде ішкі регламентті, студенттің негізгі құқықтары мен міндеттерін, Колледж әкімшілігін айқындайтын, сондай-ақ колледждегі студенттің қызметіне байланысты басқа да мәселелерді реттейтін «Ақтау қаласындағы медициналық колледж» мекемесінің Жарғысы.

Колледж студенттерi үшiн мiндеттi iшкi нормативтiк құқықтық актiлер.

1. Жалпы ережелер

1.1. Настоящие Правила являются основным нормативным актом, которым определяется внутренний распорядок деятельности студентов в Колледже.

1.2. Колледжге директордың бұйрығымен оқуға қабылданған студенттер (адамдар) білім алуға, оқу жоспарларында және білім беру бағдарламаларында көзделген міндеттердің барлық түрлерін уақтылы орындауға міндетті.          Еңбекте және оқытуда ең қатаң тәртіпті сақтау - Ақтау қаласындағы медициналық колледждің әрбір қызметкерінің мінез-құлқының бірінші нормасы.

1.3. Оқу пәнін колледж әкімшілігі қалыпты жоғары өнімді еңбекке қажетті ұйымдастырушылық-экономикалық жағдайлар жасау, оқу міндеттерін иемдену, оқыту әдістерімен саналы орындау, сондай-ақ адал еңбек пен оқуға ынталандыру арқылы қамтамасыз етеді. Тәртіпті бұзушыларға тәртіптік жаза қолданылады.

1.4. Iшкi ережелердi қолдануға байланысты мәселелердi Алқа әкiмшiлiгi өзiне берiлген құқықтар шегiнде, ал Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында және iшкi ережелерде көзделген жағдайларда Жастар iсi жөнiндегi комитетпен бiрлесiп немесе келiсiм бойынша шешедi (бұдан әрi - КДМ деп аталады).

1.5. Iшкi ережелердi қолдануға байланысты мәселелердi Алқа әкiмшiлiгi өзiне берiлген құқықтар шегiнде, ал Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында және iшкi ережелерде көзделген жағдайларда Жастар iсi жөнiндегi комитетпен бiрлесiп немесе келiсiм бойынша шешедi (бұдан әрi - КДМ деп аталады).

1.6. Студенттердің ішкі регламентінің мәтіні Колледж жанындағы бюллетень тақтасына ілінеді.

2. Оқушылардың негізгі құқықтары

Оқушылардың негізгі құқықтары:

2.1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес білім алуға;

2.2. шарт негізінде оқу үшін;

2.3. ғылымның, техниканың және мәдениеттің қазіргі даму деңгейіне сәйкес білім алу;

 2.4. колледж қызметінің маңызды мәселелерін талқылауға және шешуге, оның ішінде мемлекеттік студенттік ұйымдар мен колледждерді басқару органдары арқылы қатысуға;

2.5. колледжде кітапхананы, ақпараттық қорларды, оқу, медициналық және басқа да бөлімшелердің қызметтерін тегін пайдаланғаны үшін;

2.6. шығармашылық жобалардың, ғылыми-зерттеу жұмыстарының, конференциялардың, симпозиумдардың, кездесулердің, конкурстардың, фестивальдардың барлық түрлеріне қатысу мүмкіндігі, олардың шығармаларын жариялауға ұсыну, оның ішінде колледж басылымдарында тақырыптық үйірмелермен айналысу;

2.7. Түрлі жарыстарға, әуесқойлық қойылымдарға, спорттық секциялардың жұмысына, жарыстарға, Сауықтыру күндеріне және Колледждің құрылымдық бөлімшелері ұйымдастыратын басқа да іс-шараларға қатысу;

2.8. оқу пәндері бойынша мұғалімдерден кеңес алу, оқытудың сапасы мен әдістері туралы айтуға және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізуге мүмкіндік береді;

2.9. ерекше академиялық табысқа моральдық көтермелеу және Колледждің тәрбие және әлеуметтік жұмысына белсенді қатысу;

2.10. элективті курстарға қатысу;

2.11. колледждің студенттік өзін-өзі басқару органдарын сайлау және сайлану.

3. Студенттердiң негiзгi мiндеттерi

Колледж студенттері міндетті::

3.1. Білім туралы Қазақстан Республикасының Заңында бекітілген міндеттерді орындау;

3.2. Колледж жарғысын, білім алушылардың ішкі регламенттерін сақтайды, педагогикалық кеңестің шешімдерін, бас директордың, директор орынбасарларының оқу, шығармашылық, ғылыми процестерді, оларды ұйымдастыру мен өткізуді реттейтін бұйрықтары мен өкімдерін орындайды;

3.3. Колледждің барлық білім беру нысандарының студенттері өздері таңдаған мамандық бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды меңгеруге, тапсырмалардың барлық түрлерін белгіленген мерзімде орындауға, белгіленген мерзім ішінде оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларына қатаң сәйкес барлық емтихандар мен тесттерді тапсыруға (аралық аттестаттау) міндетті.;

3.4. Оқу сабақтарына мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес қатысады және оқу жоспарлары мен бағдарламаларында көзделген міндеттердің барлық түрлерін уақтылы орындайды, берешектерді уақтылы жояды;

3.5. Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, еңбекті қорғау және өрттен қорғау жөніндегі талаптарды сақтау, колледждің бас директоры бекіткен тиісті қағидалар мен нұсқаулықтарда көзделген;

3.6. Колледждің мүлкін қорғау, оның бүлінуіне жол бермеу, жабдықтар мен машиналарды тиімді пайдалану, интернетте жұмыс істеу үшін бөлінген ресурсты тек оқу және ғылыми-зерттеу мақсаттарында пайдалану, студенттердің пайдалануы үшін берілген заттарға қамқорлық жасау, энергияны, суды және басқа да ресурстарды экономикалық және ұтымды пайдалану;

3.7. Адамның қадір-қасиетін және студенттердің, оқытушылардың, колледж қызметкерлерінің пікірін құрметтеу, басқалардың пікірлеріне толеранттылық таныту, қандай да бір антиәлеуметтік көріністерге төзбеушілік;

3.8. Колледждің оқу ғимаратында болу, өзін абыроймен ұстану, басқа студенттерге өз міндеттерін орындауға кедергі келтіретін әрекеттерден тартыну, жалпы қабылданған моральдық-этикалық нормаларды сақтау, Колледждің іскерлік беделіне қамқорлық жасау;

3.9. Колледждің барлық оқу және басқа да үй-жайларында тәртіптік және ұйымдасқан түрде жұмыс жасау, тазалық пен тәртіпті сақтау, Колледждің оқу ғимаратының және оған іргелес аумақтың оқу және қосалқы үй-жайларын жинау жөніндегі іс-шараларға үнемі қатысып отыру;

3.10. ұқыпты болыңыздар, колледжде, көшеде, қоғамдық орындарда және үйде абыроймен ұстаныңыздар. Ұлдар қысқа қиылған, таза шашты киюі керек, қыздарда ұқыпты шаш сәндері, шаштары жиналуы керек;

3.11. Колледж студенттері қатарынан қорқытып алушылық, құқық бұзушылық, күрес фактілері бойынша студенттер алынып тасталады;

3.12. Колледждің оқу кабинеттерінде, дәліздерінде және оқу базаларында колледж әкімшілігі белгілеген толық медициналық нысанды киімде болу үшін – бейджі, стандартты үлгісі, фуражкасы бар медициналық жейде, сізбен бірге студенттік картасы болады.  10-тармақтың II-тармағында, 2.3.-тармақтарда оқу үшін білім беру қызметтерін көрсетуге арналған шартқа сәйкес колледжде сатып алынған нысанды киімді (медициналық жейделер, практикалық дайындыққа арналған медициналық киімдер жиынтығы, фуражка, ауыстырылатын аяқ киім киіп жүру) сақтау. Колледж аумағынан медициналық жейдемен, фуражкамен, ауыстырылатын аяқ киіммен шығуға тыйым салынады;

Дене шынықтыру сабақтарында белгіленген үлгідегі спорттық киім нысаны;

3.13. Сыныпқа кіре берісте мұғалімдер, әкімшілік өкілдері өз орындарынан тұрып қарсы алады.

3.14. Оқу сабақтары кезінде мұғалімдердің түсініктемелері мен жолдастарының жауаптарын мұқият тыңдаңыздар, сөйлеспейміз, мазасызданбаңыздар, мұғалімнің барлық нұсқауларын орындаңыздар. Сұрақтар қойғанда және жауап бергенде мұғалімнің рұқсатымен ғана тұрып отырыңыз. Сабақ кезінде сабаққа тек мұғалімнің рұқсатымен ғана кіруге және оқудан шығуға болады.

3.15. Зертханалардағы, емханалардағы, ауруханалардағы, секторлардағы, кабинеттердегі сабақтар кезінде және оқу-өндірістік практикадан өту кезеңінде сабақ жетекшісі көрсеткен аспаптар мен құралдарды ғана пайдаланады, оларды мұқият өңдейді және қауіпсіздік ережелерін сақтайды, ұялы телефондарға фото және бейне түсіруге тыйым салынады.;

3.16. Науқастануына немесе басқа да дәлелді себептерге байланысты сабаққа келмеген жағдайда бұл туралы топ жетекшісіне, топ жетекшісіне дереу хабарлайды. Егер оқушы бұл туралы топ жетекшісін хабардар етпесе, топ жетекшісі сабақты бастап, үш күн ішінде эксклюзивті құжатты ұсынбаса, сабақтың өткізілмеу себебі құрметтелмеген болып саналады. Науқастанған жағдайда бiлiм алушы амбулаториялық-емханалық, емдеу мекемесi берген анықтаманы ұсынуға мiндеттi;

3.18. Әр топта бас директордың бұйрығымен топ жетекшісі ең табысты және тәртіпті білім алушылар қатарынан тағайындалады;

3.19. Топ жетекшісінің міндеттеріне топта тәртіпті сақтау, топтағы оқушылар арасында оқулықтарды уақытылы алу және тарату, бөлім бастығына қажетті құжаттарды уақытылы жеткізу жатады.;

3.20. Топ жетекшісі тікелей сынып мұғаліміне, директордың орынбасарларына, КТМ төрағасына бағынады және олардың барлық ауызша және жазбаша тапсырмаларын орындайды және өз тобын білуге жеткізеді;

3.21. Топ жетекшісінің міндеттеріне топта тәртіпті сақтау, топ жетекшісіне мәдени және өзге де іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге көмек көрсету жатады..

3.22. Топ жетекшісі сабақтың әрбір күніне кезекпен тағайындайды. Топтың кезекшiсi топтың оқу бөлмесiндегi мүлiктiң тәртiбiн, тазалығын және сақталуына, сабақ басталу үшiн қажеттi қосалқы материалдармен (бор, шүберек және т.б.) қамтамасыз етiлуiне бақылау жасауды жүзеге асырады..

3.23. колледжге студенттердің кіруі турникет арқылы, жеке QR-coda көмегімен немесе вахтада студенттік картаны көрсеткеннен кейін жүзеге асырылады.

  1. 1, Колледж студенттері міндетті::

          а) білім мен практикалық дағдыларды жүйелі түрде және терең меңгере білу;

         б) оқу сабақтарына қатысу;

         в) оқу жоспарында және бағдарламаларында көзделген міндеттерді уақтылы орындау;

         г) олардың идеологиялық және мәдени деңгейін көтеруге;;

         д) қоғамдық пайдалы жұмысқа қатысу;

         е) колледждің ішкі регламенттерін сақтау;

         ё) 10-тармақтың II-тармағында, 2.3.-тармақта, 10-тармақта көзделген оқыту үшін білім беру қызметтерін көрсету шартына сәйкес колледждерде сатып алынатын нысанды киімнің (медициналық жейделер, практикалық дайындыққа арналған медициналық киім жиынтығы, фуражка, ауыстырылатын аяқ киім) сәйкестігі.

           ж) тәртіптік жауапкершілікке тартылуға және ұйымдас- тыруға, қоғамдық тәртіпті сақтауға, колледждің мүлкін қорғауға және нығайтуға;

           з) кез келген антиәлеуметтік көріністерге шыдамдылық таныту, топтың, колледждің өміріне қатысу.          

3.24. Оқу сабақтарын өткізу кезінде ұялы телефондарды пайдалануға қатаң тыйым салынады. Ұялы телефондарды жоғалтқаны үшін колледж әкімшілігі мен оқытушылары жауап бермейді.

3.25. «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 02.08. Заңының негізінде колледж аумағында, кіреберістерде және қоғамдық орындарда темекі шегуге қатаң тыйым салынады.

 

4. Колледж үй-жайларында оған тыйым салынады:

4.1. қатты сөйлесулер, шу, музыка тыңдау, әдепсіз тілді пайдалану, сабақ кезінде дәліздер бойымен жүру;

4.2. дене зорлық-зомбылығы немесе қорқыту, бір-біріне қатыгездікпен қарау және қорлау, басқа адамдардың мүлкін ұрлау, басқа адамдар мен Колледждің жеке мүлкіне қасақана зиян келтіру, агрессивті немесе бұзақылық әрекеттер (дөрекі мінез-құлық, айқайлау және т.б.), сондай-ақ өзге де құқыққа қарсы әрекеттер;

4.3. ғимаратта, аулада, аулада, оқу ғимаратының бас кіреберісінің кіреберісінде темекі шегу, төсеу, түкіру;

4.4. алкогольді ішімдіктерді пайдалану, уытты және есірткілік мас күйде пайдалану;

4.5. жарылыстар мен өрттерге әкеп соғуы мүмкін кез келген құралдар мен заттарды пайдалана отырып, қаруды, жарылғыш заттарды, газ патрондарын әкелу, беру немесе пайдалану;

4.6. кез келген әрекеттерді орындау, басқа адамдар үшін қауіпті зардаптарға әкеп соғады;

4.7. күнбағыс тұқымын жеу, құмар ойындарға қатысу;

4.8. Сабақтар мен мектептен тыс іс-шаралар кезінде ұялы телефондар қосылған, құлаққап пен сағыз киген, колледж магистралінен ұялы телефондар мен басқа да жеке жабдықтар зарядталған.;

4.9. ашық косметиканы, ұзын және ашық маникюрді, зергерлік бұйымдардың көп санын пайдалану;

4.10. колледждер мен Интернеттің жергілікті желілерінде зиянды бағдарламалық қамтамасыз етуді тарату;

4.11. әкімшіліктің рұқсатынсыз қабырғаларға, сынып үстелдеріне және басқа орындарға кез келген жазулар мен суреттерді, хабарландыруларды және басқа да материалдарды қою және орналастыру;

4.12. Қоғамдық тәртіпті және оларды жүргізу ережелерін бұза отырып, саяси және діни сипаттағы қоғамдық іс-шараларды өткізу, тіркелмеген ұйымдардың атрибуттарын пайдалану және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін идеяларды насихаттау.

4.13. дәліздер мен баспалдақтар арқылы жүгіріп өтіп, басқа оқушыларды итермелейді, әр түрлі заттарды бір-біріне лақтырады;

4.14. діни наряд кию, намаз оқитын бөлмелер ашу, сондай-ақ колледжде діни атрионалияны пайдалану;

4.15. колледжге дене шынықтыру сабақтары мен спорттық іс-шараларды қоспағанда, шортымен, футболкамен, флип-флоппен, спорттық киіммен келу;

4.16. оқу кабинеттеріне сыртқы киім (пальто, күртеше, жауын-шашын, бас киім және т.б.) әкеледі.;

4.17. сабақ кезінде тамақ ішу және сусын ішу;

4.18. нәсілдік, ұлттық, діни араздық пен алауыздықты қоздыруға, ұлттық ар-намыс пен қадір-қасиетті қорлауға бағытталған іс-әрекеттердің алдын алу;

4.19. колледж әкімшілігінің рұқсатынсыз колледждің түрлі жабдықтарын, басқа да мүлкін шығаруға.

4.20. Білім алушы білім алушының академиялық тұтастығын құрметтеуге және рұқсат етпеуге тиіс:

а) алдап-арбау, алдап-арбау парақтарын және басқа біреуге академиялық жұмысты орындауға көмектесу мақсатында, аралық немесе қорытынды аттестаттау кезінде ақпарат алудың басқа да заңсыз әдістерін пайдалану;

б) плагиат, яғни басқа біреудің идеяларын немесе тұжырымдарын ұрлау немесе еліктеу, өз ойлары мен идеяларының нәтижесінде тиісті шығарманы ұсыну;

в) құжаттардағы деректерді қолдан жасау және тіркеу (оқу журналдары, прогресс кітаптары, студенттік карталар), сақталатын ақпаратты көшіру, өзгерту немесе кез келген басқа пайдалану (компьютерді қоса алғанда).

7. Академиялық жетістікке жеткені үшін сыйақылар

7.1. колледждің шығармашылық, ғылыми және қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны үшін студенттер үшін моральдық және материалдық көтермелеудің мынадай нысандары белгіленеді:

а) Мойындау;

б) Колледждің Құрмет грамотасымен наградтау;

в) Өзге де ынталандырулар.

Көтермелеулер бас директордың бұйрығымен жарияланады, барлық ұжымның назарына жеткізіледі және студенттің жеке ісінде сақталады.

8. Оқу тәртiбiн бұзғаны үшiн жауапкершiлiк

8.1. оқу бағдарламаларын орындамағаны, Алқа Жарғысында, Iшкi ережелерде көзделген мiндеттердi бұзғаны үшiн мынадай тәртiптiк шаралар қолданылуы мүмкiн:

1) Ескерту;

2) сөгіс;

3) Колледжден шығарып жіберу;

8.2. Білім алушыларға мынадай жағдайларда тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін::

а) осы Ішкі қағидаларда көзделген міндеттемелерді біржолғы немесе жүйелі түрде орындамау:

б) Сыныпты мақсатсыз пайдалану;

в) сыныптың бұзылуы немесе зақымдануы;

г) есірткі құралдарын сақтау, тарату;

д) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда;

е) оқушыға дәлелді себепсіз сабақта жоқ болған жағдайда:

  • • 18 сағат алдын ала ескерту жарияланды;
  • • 36 сағат алдын ала – сөгіс жарияланды;
  • • 56 сағат бұрын – колледжден шығарылды;

8.3. тәртіптік санкцияларды қолдану Алқаның Бас директорының бұйрығымен ресімделеді;

8.4. Құжаттарға немқұрайлы қарау үшін (студенттік картаны, жазба кітабын және т.б. жоғалтқаны үшін) білім алушыларға тәртіптік шара қолданылады. Құжат жоғалған жағдайда оның телнұсқасы колледжде білім алушының барлық оқу кезеңіне бір рет қана берілуі мүмкін. Оқушы жоғалған студенттік картаны және жазба кітабын өз есебінен қалпына келтіреді;

8.5. колледждің КДМ-мен алдын ала келісілген Колледж Жарғысын бұзғаны үшін студентке айыппұл салу. Академиялық сәтсіздікке ұшырағаны және оқу тәртібін бұзғаны үшін оқудан шығару КТМ-мен келісілмейді;

8.6. Тәртiптiк жаза, оның iшiнде оқудан шығару колледж студентiне оның жазбаша түсiнiктемесiн алғаннан кейiн қолданылуы мүмкiн. Білім алушының жазбаша түрде түсініктеме беруден бас тартуы оған тәртіптік жаза қолдануына кедергі келтірмейді, әрбір тәртіптік теріс қылық үшін бір ғана тәртіптік шара қолданылуы мүмкін;

Тәртiптiк санкциялар алқаның бас директорының бұйрығымен ресiмделедi. Тәртіптік жазаны қолдану туралы мәліметтер білім алушының жеке ісіне енгізілуі тиіс;

8.7. Тәртіптік санкция қолданған кезде жасалған құқық бұзушылықтың ауырлығы, оны жасаған мән-жайлар, алдыңғы зерттеулер және білім алушының мінез-құлқы ескеріледі;

8.8. Білім алушыларды науқастануы (құжатпен ресімделген), академиялық демалысы кезінде оқудан шығаруға жол берілмейді.;

8.9. Колледжде оқиды, оның iшiнде олар заңсыз iс-әрекеттер жасаған жағдайда, оқудан шығару үшiн негiздер "Қазақстан Республикасының бiлiм туралы" Заңына сәйкес Алқа Жарғысымен белгiленедi. Студент колледжден шығарылуы мүмкін:

— өз еркімен, оның ішінде ауруына байланысты немесе басқа оқу орнына ауысуына байланысты;

— академиялық істен шыққаны үшін (егер академиялық берешегі мерзімінде жойылмаса, бір сессияға үш және одан да көп қанағаттанарлықсыз баға алғаннан кейін);

— егер оқыту шығындарды толық өтеу негізінде жүзеге асырылса, шарттың талаптарын бұзғаны үшін;

—колледж жарғысында, осы Қағидаларда көзделген міндеттемелерді өрескел немесе бірнеше рет бұзғаны үшін, егер білім алушы бір жыл ішінде бұрын тәртіптік шаралар немесе ықпал ету шаралары қолданылса, жоғарыда көрсетілген ережелерді бұзғаны үшін қайталанған болып саналады;

— заңды күшіне енген сот үкімімен белгіленген қылмыс жасағаны үшін, сондай-ақ Колледж студентінің атағын беделін түсіретін өзге де заңсыз әрекеттер жасағаны үшін;

— медициналық қажеттіліктен туындаған есірткі заттарды қолданғаны үшін;

— егер білім алушы сабақ басталғаннан бастап күнтізбелік ай ішінде ағымдағы оқу жылында немесе оқу жылының семестрінде дәлелді себептерсіз оқуға кіріспесе, ол да Колледжден шығарылуы мүмкін.


Выписка из правил

внутреннего  распорядка  Учреждения «Медицинский колледж

в городе  Актау»

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», Уставом Учреждения «Медицинский колледж в городе Актау», которые определяют внутренний распорядок в Учреждения «Медицинский колледж в городе Актау», основные права и обязанности студента, администрации Колледжа, а также регулируют другие вопросы, связанные с деятельностью студента в Колледже.

Правила внутреннего распорядка являются обязательными для выполнения студентами колледжа.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила являются основным нормативным актом, которым определяется внутренний распорядок деятельности студентов в Колледже.

1.2. Студенты (лица, зачисленные в Колледж на обучение приказом директора) обязаны овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными планами и образовательными программами.          Соблюдение строжайшей дисциплины в труде и учении  -  первейшее правило поведения каждого члена коллектива медицинского колледжа в городе Актау.

1.3. Учебная дисциплина обеспечивается администрацией Колледжа созданием необходимых организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательного выполнения учебных обязанностей методами убеждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный труд и обучение. К нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия.

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются администрацией Колледжа в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Правилами внутреннего распорядка, — совместно или по согласованию с  комитетом по делам молодежи (далее КДМ).

1.5. Правила внутреннего распорядка студентов Колледжа, а также все изменения и дополнения к ним принимаются на педагогическом совете, с участием представителей обучающихся Колледжа по представлению администрации и вступают в силу с момента подписания приказа генеральным директором.

1.6. Текст Правил внутреннего распорядка деятельности студентов вывешивается на доске объявлений в Колледже.

2. Основные права студентов

Студенты Колледжа имеют право:

2.1. на получение образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования Республики Казахстан;

2.2. на обучение  на договорной основе;

2.3. приобретать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры;

 2.4. на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности колледжа, в том числе через общественные студенческие организации и органы управления колледжем;

2.5. на бесплатное пользование в колледже библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, лечебных и других подразделений;

2.6. возможность участия во всех видах творческих проектов, научно-исследовательских работ, в конференциях, симпозиумах, совещаниях, конкурсах, фестивалях, представление к публикации своих работ, в том числе в изданиях колледжа, заниматься в предметных кружках;

2.7.участвовать в конференциях, различных конкурсах, художественной самодеятельности, в работе спортивных секций, в соревнованиях, Днях здоровья и других мероприятиях, организуемых структурными подразделениями Колледжа;

2.8. получать консультации преподавателей по вопросам изучаемых дисциплин, возможности высказываться о качестве и методах преподавания и вносить предложения по их совершенствованию;

2.9. на моральное  поощрение за особые успехи в учебе и активное участие в учебной и общественной работе Колледжа;

2.10. посещать факультативные курсы;

2.11. избирать и быть избранными в органы студенческого самоуправления колледжа.

3. Основные обязанности студентов

Студенты Колледжа обязаны:

3.1. выполнять обязанности, закрепленные в Законе Республики Казахстан «Об образовании»;

3.2. соблюдать Устав Колледжа, правила внутреннего распорядка деятельности студентов, выполнять решения педагогического совета, приказы и распоряжения генерального директора, заместителей директора, регулирующие учебный, творческий, научный процессы, их организацию и проведение;

3.3. студенты всех форм обучения Колледжа обязаны овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной специальности, выполнять в установленные сроки все виды заданий, сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с учебными планами и программами обучения в установленный срок (промежуточная аттестация);

3.4.посещать учебные занятия, согласно Государственных образовательных стандартов и выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и программами, своевременно ликвидировать задолженности;

3.5. соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, утверждёнными генеральным директором Колледжа;

3.6. беречь имущество Колледжа, не допуская его порчи, эффективно использовать оборудование и технику, использовать выделенный ресурс для работы в сети Internet исключительно в учебных и научно-исследовательских целях, бережно относиться к предметам, выдаваемым в пользование студентам, экономно и рационально расходовать энергию, воду и другие ресурсы;

3.7. уважать человеческое достоинство и мнение обучающихся, преподавателей, сотрудников колледжа, терпимо относиться к мнению других лиц, нетерпимо относиться ко всяким антиобщественным проявлениям;

3.8. находясь в учебном корпусе Колледжа, вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим студентам выполнять их обязанности, следовать общепринятым нравственным и этическим нормам, заботиться о деловой репутации Колледжа;

3.9. быть дисциплинированными и организованными, соблюдать чистоту и порядок во всех учебных, и других помещениях Колледжа, регулярно принимать участие в мероприятиях по уборке учебных и вспомогательных помещениях учебного корпуса Колледжа и прилегающей территории;

3.10.быть  опрятными, вести себя достойно в Колледже, на улице, в общественных местах и быту. У юношей должны носить коротко стриженые волосы, гладко выбриты, у девушек — аккуратные прически, волосы собраны;

3.11. за факты вымогательства, правонарушения, драки студенты исключаются из числа обучающихся колледжа;

3.12. находиться в учебных комнатах, коридорах Колледжа и на учебных базах в полной медицинской форме, установленного администрацией колледжа образца – медицинский халат с бейджиком, установленного образца, колпак, при себе иметь студенческий билет.  Соблюдать единую форму одежды, приобретенных в колледже согласно договора оказания образовательных услуг по обучению ст.II, п.2.3., п.п.10 (ношение медицинских халатов, комплекта медицинской одежды для практических занятий, колпака, сменной обуви). Запрещается выходить за территорию Колледжа в медицинском халате, колпаке, сменной обуви;

На уроках физической культуры спортивная форма установленного образца;

3.13. при входе в аудиторию преподавателей, представителей администрации приветствовать их, вставая с места.

3.14. во время учебных занятий внимательно слушать объяснения преподавателей и ответы товарищей, не разговаривать, не отвлекаться, выполнять все указания преподавателя. Задавая и отвечая на вопросы, вставать и садиться только с разрешения преподавателя. Входить и выходить во время занятий из аудитории можно только с разрешения преподавателя.

3.15. во время занятий в лабораториях, клиниках, больницах, прозектуре, кабинетах и во время прохождения учебно-производственной практики, пользоваться лишь теми приборами и пособиями, которые указаны руководителем занятий, обращаться с ними бережно и соблюдать правила техники безопасности, фото и видеосъемки на мобильные телефоны запрещены;

3.16. при неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам немедленно поставить в известность об этом   руководителя группы, старосту группы. Причина пропуска занятий считается неуважительной, если студент не поставил в известность об этом  руководителя группы, старосту группы, приступив к занятиям, в течение трех дней не представил оправдывающий документ. В случае болезни студент обязан представить справку, выданную амбулаторным, лечебным учреждением;

3.18. в каждой группе приказом генерального директора назначается староста группы из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов;

3.19. в обязанности старосты группы входит поддержание дисциплины в группе, своевременное получение и распределение среди студентов группы учебников, своевременная сдача необходимых документов заведующему отделением;

3.20. староста группы подчиняется непосредственно классному руководителю,  заместителям директора, председателю КДМ и выполняет все их устные и письменные указания и доводит до ведома своей группы;

3.21. В обязанности старосты группы входит поддерживание дисциплины в группе, содействие руководителю группы в организации и проведении культурно-массовых и других мероприятий.

3.22. Староста группы назначает на каждый день занятий в порядке очереди дежурного по группе. На дежурного по группе возлагается обязанность следить за порядком, чистотой и сохранностью имущества в учебном помещении группы, обеспечивать к началу занятий  необходимые подсобные материалы (мел, тряпку и т.д.).

3.23. вход студентов в Колледж осуществляется через турникет, с использованием личного QR-coda, либо при предъявлении ими на вахте студенческого билета.

  1. Обучающиеся колледжа обязаны:

          а) систематически и глубоко овладевать знаниями и практическими навыками;

         б) посещать учебные занятия;

         в) в установленные сроки выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программами;

         г) повышать свой идейный и культурный уровень;

         д) участвовать в общественно-полезном труде;

         е) соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа;

         ё) соблюдение единой формы одежды, приобретенных в колледже согласно договора оказания образовательных услуг по обучению ст.II, п.2.3., п.п.10 (ношение медицинских халатов, комплекта медицинской одежды для практических занятий, колпака, сменной обуви).

           ж) быть дисциплинированным и организованным, соблюдать общественный порядок, беречь и укреплять  собственность колледжа;

           з) нетерпимо относится ко всяким антиобщественным проявлениям, участвовать в жизни группы, колледжа.          

3.24. Строго запрещается пользоваться сотовыми телефонами во время учебных занятий. За утерю сотовых телефонов администрация и преподаватели колледжа ответственность не несут.

3.25. На основании  Закона РК «Об администативных правонарушениях» от 02.08.2009 года на территории колледжа, в подьездах и  в общественных местах строго запрещается курить.

 

4. В помещениях Колледжа запрещаются:

4.1. громкие разговоры, шум, прослушивание музыки, использование нецензурной лексики, хождение по коридорам во время занятий;

4.2. акты физического насилия или угрозы, дурного обращения и оскорбления друг — друга, кражу имущества других, умышленную порчу личного имущества других и Колледжа, агрессивное или хулиганское поведение (грубое поведение, крики и т.п.), а также другие противоправные действия;

4.3. курить, сорить, плевать в здании, на территории, во дворе, на крыльце парадного входа учебного корпуса;

4.4. употребление спиртных напитков, употребление средств токсического и наркотического опьянения;

4.5. приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, газовые баллончики, использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;

4.6. применять физическую силу для выяснения отношений, производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;

4.7.употребление семечек, участие в азартных играх;

4.8. во время занятий и внеаудиторных мероприятий иметь включенные мобильные телефоны, носить наушники и жевать жевательную резинку, заряжать мобильные телефоны и другую личную технику от электросети колледжа;

4.9.использовать яркую косметику, длинный и яркий маникюр, большое количество украшений;

4.10. распространять вредоносное программное обеспечение в локальных сетях колледжа и сети Интернет;

4.11. наносить на стенах, аудиторных столах и в других местах какие-либо надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления и иные материалы без разрешения администрации;

4.12. проводить публичные мероприятия политического и религиозного характера с нарушением общественного порядка и регламента их проведения, использовать атрибутику незарегистрированных организаций и пропагандировать идеи, противоречащие законодательству Республики Казахстан.

4.13. бегать по коридорам и лестницам, толкать других студентов, бросать друг в друга различные предметы;

4.14. ношение религиозной одежды, открытие молельных комнат и использование религиозных атрибутов в колледже;

4.15. приходить в колледж в шортах, майках, сланцах, спортивной форме, кроме уроков физической культуры и спортивных мероприятий;

4.16. заносить в учебные аудитории верхнюю одежду (пальто, куртки, плащи, головные уборы и др.);

4.17. употреблять во время занятий пищу и напитки;

4.18. не допускать действий, направленных на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды и розни, на унижение национальной чести и достоинства;

4.19. без разрешения администрации Колледжа выносить различное оборудование, другое имущество колледжа.

4.20. студент должен соблюдать академическую честность студента и не допускать:

а) списывание, использование шпаргалок и других незаконных способов получения информации с целью помощи себе или кому-либо другому при выполнении академической работы, в ходе промежуточной или итоговой аттестации;

б) плагиат, т.е. кражу или выдачу за свое чьих-либо идей или выводов, представление соответствующей работы в качестве результата собственных мыслей и идей;

в) подделку и приписку данных в документах (учебные журналы, книжки успеваемости, студенческие билеты), копирование, изменение или любое другое использование хранящейся информации (в т.ч. и компьютерной).

 

7. Поощрения за успехи в учебе

7.1. за успехи в учебе и активное участие в творческой, научной и общественной жизни Колледжа для студентов устанавливаются следующие формы морального и материального поощрения:

а) объявление благодарности;

б) награждение Почетной грамотой Колледжа;

в) иные меры поощрения.

Поощрения объявляются приказом генерального директора, доводятся до сведения всего коллектива и хранятся в личном деле студента.

 

8. Ответственность за нарушение учебной дисциплины

8.1. за невыполнение учебных планов, нарушения, предусмотренных Уставом Колледжа обязанностей, Правил внутреннего распорядка могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:

1) замечание;

2) выговор;

3) отчисление из колледжа;

8.2.студенты могут получить дисциплинарное взыскание в случаях:

а) однократного или систематического неисполнения обязательств, предусмотренных настоящими Правилами внутреннего распорядка:

б) использования учебного помещения не по назначению;

в) разрушения или повреждения учебного помещения;

г) хранения, распространения наркотических средств;

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

е) при наличии пропусков учебных занятий без уважительных причин студенту:

  • за 18 часов – объявляется предупреждение;
  • за 36 часов – объявляется выговор;
  • за 56 часов – исключается из колледжа;

8.3. применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом генерального директора Колледжа;

8.4. за халатное отношение к документам (утеря студенческого билета, зачетной книжки и т.п.) к студентам будет применена мера дисциплинарного воздействия. В случае утери документа его дубликат может быть выписан только один раз за весь срок обучения студента в Колледже. Утерянный студенческий билет и зачетную книжку студент восстанавливает за свой счет;

8.5. взыскание студенту за нарушения Устава Колледжа, предварительно согласовывается с КДМ колледжа. Отчисление за академическую неуспеваемость и нарушение учебной дисциплины с КДМ не согласовывается;

8.6. дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к студенту Колледжа после получения от него объяснения в письменной форме. Отказ обучающегося дать объяснение в письменной форме не препятствует применению к нему меры дисциплинарного взыскания, за каждый дисциплинарный проступок может быть применена только одна мера дисциплинарного взыскания;

дисциплинарные взыскания оформляются приказом генерального директора колледжа. Сведения о применении меры дисциплинарного взыскания заносятся в личное дело обучающегося;

8.7. при применении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая учеба и поведение студента;

8.8. не допускается отчисление студентов во время их болезни (подтверждённой документально), академического отпуска;

8.8. основания для отчисления лиц, обучающихся в Колледже, в том числе в случае совершения ими противоправных действий, определяются Уставом Колледжа, в соответствии с законом «Об образовании РК». Студент может быть отчислен из Колледжа:

— по собственному желанию, в том числе по болезни или в связи с переводом в другое учебное заведение;

— за академическую неуспеваемость (при получении трех и более неудовлетворительных оценок в сессию, при не ликвидации академической задолженности в установленные сроки);

— за нарушение условий договора, если обучение производится на основе полного возмещения затрат;

— за грубое или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Колледжа, настоящими Правилами, при этом неоднократным считается нарушение указанных выше правил, если к студенту ранее в течение одного года применялись меры дисциплинарного взыскания или воздействия;

— за совершение преступления, установленного вступившим в законную силу приговором суда, а также за совершение иных противоправных действий, порочащих звание студента Колледжа;

— за употребление наркотических веществ, не вызванное медицинской необходимостью;

— если студент не приступил к учебным занятиям в текущем учебном году или семестре учебного года без уважительных причин в течение календарного месяца с момента начала занятий, он также может быть отчислен из Колледжа.

Курсы
Эстетическая косметология – визажист
Эстетическая косметология – визажист

Срок обучения 1,5 месяца.

60000 т.
«Массажист»
«Массажист»

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге
Парикмахер - стилист
Парикмахер - стилист

Срок обучения 1,5 месяца

60000 тенге
«Маникюрша»
«Маникюрша»
60000 тенге
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена
Курсы повышения квалификации для медицинских работников среднего звена

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Нутрициология
Нутрициология

Срок обучения 1 месяц

 

60000 тенге
Повар-кондитер
Повар-кондитер

Срок обучения 2 месяца

 

60000 тенге
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)
Оказание первой доврачебной помощи (парамедик)

Срок обучения 1 месяц

60000 тенге

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.

`$site.phones[0].num_title`
Наш адрес:
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 13 шағын аудан, №4 ғимарат / Мангистауская область, г. Актау, 13 микрорайон, здание №4
Показать на карте